ศูนย์รับขายฝาก & ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

AssetLinkz (แอสเซ็ทลิงส์) เป็นศูนย์รับขายฝากบ้านและที่ดินทั่วประเทศ และที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบทบาทป็น "คนกลาง" ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (ผู้ขายฝาก) และนักลงทุน (ผู้ซื้อฝาก) ได้มาพบกันผ่าน Online Platform เพื่อตกลงทำสัญญาขายฝากที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ด้วยวงเงินที่สูง ดอกเบี้ยต่ำ เพียงดือนละ 1.25% หรือ 15% ต่อปี

 
 
 
 
 
           

บริการสำหรับเจ้าของ
ผู้ขายฝาก

 

บริการสำหรับนักลงทุน
ผู้ซื้อฝาก